Patio Prezentejszyn Marianna Sierocka

13.10

13 października 2022
czwartek, godz. 18:00

Wstęp wolny!

Wydarzenie ma charakter otwarty (również dla osób spoza ASP w Gdańsku).