Pokaz Końcoworoczny Wydziału Malarstwa

- prezentacja prac studenckich zrealizowanych na zajęciach prowadzonych przez dr Filipa Ignatowicza (Podstawy Filmu), prof. Zbigniewa Treppę (Fotografia) oraz mgr Martynę Jagieluk (Technologie Cyfrowe)

7.06

7 czerwca 2022
wtorek, godz. 10:00-12:00

To wydarzenie już się odbyło.