Prezentacje IPB doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej z udziałem promotorek/promotorów przed Radą Szkoły Doktorskiej

23.03

23 marca 2022
środa, godz. 9:00

To wydarzenie już się odbyło.