Prof. dr hab. Dariusz Czaja "sen. Archaika i współczesność"

DARIUSZ CZAJA
antropolog kultury, redaktor kwartalnika "Konteksty", eseista, recenzent muzyczny. Prof. dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Opublikował ostatnio: Gdzieś dalej, gdzie
indziej, 2010 – nagroda “Warszawska Premiera Literacka” 2011, nominacja do nagrody “Nike”; Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, 2013; Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014), Negde
dalje, negde drugde (Belgrad, 2016), Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (2018) – nominacja do nagrody „Nike”; Cena sztuki. Tezy o zaczarowaniu (2020);  Blask ciemnieje. Lektury
hermeneutyczne (2021).

28.11

28 listopada 2022
poniedziałek, godz. 18:00

To wydarzenie już się odbyło.