promocja monografii JACKIEWICZ w 100-lecie urodzin Profesora Władysława Jackiewicza

Prowadzący(a): Anna Polańska

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Krzysztof Polkowski zaprasza na promocję monografii JACKIEWICZ w 100-lecie urodzin Profesora Władysława Jackiewicza (1924-2016).

 

***

Spotkanie odbędzie się w piątek 8 marca 2024 r. o godz. 17:00 w PATIO Wielkiej Zbrojowni przy Targu Węglowym 6 (wejście od ul. Tkackiej).

 

***

Urodzony w Podbrodziu koło Wilna Władysław Jackiewicz od zakończenia II wojny światowej związany był z Trójmiastem. W l. 1945-1952 studiował w PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (obecna ASP w Gdańsku). Uczęszczał do Pracowni Malarskich prof. Artura Nachta-Samborskiego i prof. Juliusza Studnickiego. Od września 1949 r. pracował na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Tkaniny na Wydziale Malarstwa prowadzonej przez prof. Józefę Wnuk [Wnukową]. W 1951 r. został asystentem prof. Zygmunta Karolaka, a w roku następnym prof. Maksymiliana Kasprowicza. W 1955 r. otrzymał stanowisko adiunkta i prowadził Pracownię Rysunku Wieczornego, w l. 1960-1963 Pracownię Malarstwa Katedry Zespołowej Malarstwa na Wydziale Architektury. W 1964 r. został docentem i objął stanowisko Kierownika V Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W 1965 r. został Prodziekanem a następnie Dziekanem Wydziału Malarstwa. W 1968 r. objął funkcję Prorektora. W l. 1969-1981 był Rektorem gdańskiej Uczelni. W 1975 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 30 września 1984 r. przeszedł na emeryturę. 

W 1951 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków, w l. 1961-1967 był Prezesem Okręgu Gdańskiego, a w l. 1967-1969 Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku. Od 1962 r. należał do Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 1984 r. współzakładał Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików, którego w l. 1985-1990 był Prezesem. Reprezentował Polskę na VI Triennale-India w New Delhi (1986) i XLIII Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji (1988). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, np. złoty medal w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym im. Gaudenzio Ferrari w Santhia koło Turynu (1969), medal Złote Grono’69 w Zielonej Górze, medal V Międzynarodowego Biennale Malarstwa Koszyce'80, Grand Prix Biennale Sztuki Gdańskiej (1987).

Został uhonorowany, m.in.: Medalem Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1965); Nagrodą I stopnia MKiS (1969, 1974, 1979, 1980); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989); Pomorską Nagrodą Artystyczną Gryf Pomorski za 2004 rok (2005); Nagrodą im. Kazimierza Ostrowskiego za 2006 rok (2007); nagrodą specjalną MKiDN (2007); Medalem św. Wojciecha (2012); Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015).

Był uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Miał ponad osiemdziesiąt wystaw indywidualnych eksponowanych w Polsce i wielokrotnie, m.in. w Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech.

 

***

PATRONAT:

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 

 

REDAKCJA NAUKOWA: 

Prof. UP dr hab. Elżbieta Kal (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)

Dr Anna Polańska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

 

***

AUTORZY TEKSTÓW I OPRACOWAŃ:

Roman Gajewski, Apollińska strona piękna

Ewa Jackiewicz/Sofia Jackiewicz, Kobiety Jackiewicza

Elżbieta Kal, Tygrys w ludzkim „ciele”. Jackiewicz usque ad mala

Partycja Kołodziejska, Dyplomantki i dyplomanci Profesora

Anna Polańska, Kalendarium

Krzysztof Polkowski, Wstęp

Paulina Szymańska, Wystawy

Wojciech Zmorzyński, W poszukiwaniu uniwersalnej formuły

 

KONCEPCJA MERYTORYCZNA:

Anna Polańska 

 

KONCEPCJA WIZUALNA, PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD:

Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński (re:design)

 

TŁUMACZENIE:

Katarzyna Jopek

 

KOREKTA:

Monika Scharmach, Mariusz Wrona

 

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW CYFROWYCH:

Patrycja Kołodziejska, Paulina Szymańska

 

REPRODUKCJE DZIEŁ:

Dariusz Lisowski (studio d2), a także Krzysztof Deczyński (Muzeum Okręgowe w Toruniu), Piotr Grosz (Galeria Pionowa), Marek Krzyżanek (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), Andrzej Leszczyński (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Adam Oleksiak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Dominik Pawełczyk (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi), Arkadiusz Piętak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Filip Plewiński (Muzeum Narodowe w  Warszawie), Jakub Zdanowicz (Olsztyńska Galeria Sztuki). 

 

ALBUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE ZBIORÓW RODZINY ARTYSTY I:

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bečka Art, Biblioteki Warmii i Mazur w Olsztynie, Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Pionova, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum w Lęborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Galerii Sztuki, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Pracowni Dokumentacji Sztuk Wizualnych XX–XXI w. Instytutu Sztuki PAN, Wirtualnego Muzeum Historii Poznania – Projekt CYRYL, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku – Filii Naukowej, Działu Regionalnego, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Związku Polskich Artystów Plastyków, kolekcji prywatnych.

 

NAKŁAD:

350 egzemplarzy

 

© Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2024

 

***

 

„W 2014 roku zaczęliśmy z profesorem planować wystawę w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Widziałem, jak aranżował wcześniejsze ekspozycje w Pałacu Opatów w Oliwie (1999, 2007), jak eliminował nadmiar prac, szukając harmonii i równowagi między obrazami. Kolejna prezentacja jego malarstwa miała być przełamaniem dotychczasowego schematu wystaw skupiających się zazwyczaj na pracach z ostatniego okresu twórczości. Całe bogactwo jego dorobku widać właśnie z perspektywy muzealnej, kiedy można prześledzić drogę, jaką przebył od końca lat 40. XX wieku, a która jawi się jako niezwykle konsekwentna. Jego dorobek miał być odczytany na nowo – w świetle uważnej i głębokiej retrospekcji. Zależało nam na pokazaniu najwcześniejszych dzieł, kolejnych dekad jego malarskiej aktywności i wskazaniu przełomowych momentów w jego twórczości”.

Wojciech Zmorzyński, 

W poszukiwaniu uniwersalnej formuły, w: Jackiewicz, Gdańsk 2024, s. 23.

 

„Mimo, że nie jest to sztuka nowatorska, obrazoburcza, krytyczna czy zaangażowana w problemy społeczne, jej otwartość na różne bodźce, ciągła choć nierewolucyjna zmiana, podobnie jak w twórczości Nachta – w ramach własnego idiomu – skutecznie chroniły ją przed niebezpieczeństwem konserwatyzmu czy anachronizmu. Wydaje się też, że nie jest ona jednoznacznie estetyzująca, jak starałam się udowodnić wskazując na dramatyzm i zawartość pierwiastka dionizyjskiego, któremu modernistyczna apollińskość nie pozwala na zbytnie rozpasanie. Jackiewicz był twórcą świadomym i na bieżąco z tym, co dzieje się w sztuce, a konsekwencja jego postawy wydaje się nawet ostentacyjna”.

Elżbieta Kal, 

Tygrys w ludzkim „ciele”. Jackiewicz usgue ad mala, w: Jackiewicz, Gdańsk 2024, s. 68.

 

„Wieczność zdawała się być o krok, jednak przeznaczenie przypomniało sobie o malarzu Władysławie Jackiewiczu i popsuło coś, co tak dobrze pracowało. Dla człowieka czynu śmierć to duża niedogodność, tym bardziej że zapowiadała się nieskończoność. Tak się jednak nie stało – Profesor doszedł do swojego końca świata; przyszła śmierć prawdziwa, własna, nie artystyczna. Nie tego spodziewamy się po ludziach nam bliskich, a zwłaszcza po artystach, stanowczo nie tego. W tej sytuacji żyjącym pozostaje skompensować bezradność wobec tego faktu”.

Roman Gajewski, 

Apollińska strona piękna, w: Jackiewicz, Gdańsk 2024, s. 91.

 

***

 

W związku z jubileuszem 100-lecia urodzin Władysława Jackiewicza przygotowaliśmy dla gości spotkania niespodziankę. ZAPRASZAMY!

8.03

8 marca 2024
piątek, godz. 17:00-22:00

To wydarzenie już się odbyło.