RE.bauhaus / konferencja – Moduł Performatywno-medialny

(DOKŁADNY PROGRAM PONIŻEJ!)


W tym roku cały świat sztuki i projektowania obchodzi 100-lecie Bauhausu. Dokładnie sto lat temu Walter Gropius założył legendarną szkołę, która – choć istniała zaledwie 14 lat – wywarła wielki wpływ na architektów, projektantów wnętrz i wzornictwa XX wieku.

O jej znaczeniu może świadczyć fakt wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO zarówno budynków szkolnych w Weimarze, jak i w Dessau, dokąd uczelnia przeniosła się w 1925 roku. Bauhaus to symbol nowoczesnego myślenia o architekturze, a projekty stworzone przez jej mistrzów i wychowanków inspirują kolejne pokolenia twórców.

Obszarem wciąż mało kojarzonym z Bauhausem, a mającym istotne znaczenie dla współczesnej sztuki są również działania performatywne i medialne. Na eksperymentalnej scenie Bauhausu Oskar Schlemmer rozwijał koncepcję baletów triadycznych, w których następowało spotkanie przestrzeni jako aktywnego środka wyrazu z ciałem tancerza będącym formą w ruchu. Związany z niemiecką szkołą Laszlo Moholy-Nagy przewidywał, iż wiek XX będzie wiekiem światła i patronował studenckim próbom refleksowych gier świetlnych. Artysta poszukiwał przestrzennych i projekcyjnych rozwiązań dla mechanicznych i polikinowych widowisk. Przypomnimy więc wybrane koncepcje, instrumentarium i praktyki i skonfrontujemy je ze współczesnymi poszukiwaniami.

Dlaczego rola Bauhausu w sztukach projektowych, wizualnych i performatywnych XX wieku uważana jest za istotną? Czy w architekturze polskiej obecny był wpływ Bauhausu? Czy idee eksperymentów scenicznych przetrwały i co z nich pozostało do dziś? Na te i inne pytania odpowiemy w ramach konferencji RE.bauhaus.

Bauhaus to nie tylko projektowanie, ale także tradycja pedagogiczna – wykładowcy tej uczelni eksperymentowali z nowymi metodami kształcenia, ale i wychowywali nowe pokolenie pedagogów. Aktualność pedagogiki Bauhausu to kolejne zagadnienie, któremu pragniemy się przyjrzeć. Chcemy zanurzyć się w refleksji nad spuścizną Bauhausu, rozumianego jako placówka szukająca nowego sposobu postrzegania sztuki w odpowiedzi na potrzeby swoich czasów, nowej wizji człowieka i jego otoczenia.


MODUŁ PERFORMATYWNO-MEDIALNY /  PROGRAM

 
10:30
wprowadzenie Koordynatorek MODUŁU PERFORMATYWNO-MEDIALNEGO dr Katarzyny Zawistowskiej i mgr Martyny Groth

 

WYKŁADY MISTRZOWSKIE

10:40
Oskar Schlemmer: projekt “nowy człowiek”
prof. dr hab. Małgorzata Leyko
Uniwersytet Łódzki

11:20
Dziedzictwo „sztuki światła” (albo testamentu Moholy-Nagy’a) we współczesnych spektaklach projekcyjnych klasycznego malarstwa na przykładzie spektakli w paryskim Centrum Sztuki Cyfrowej L’Atelier des Lumières
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 
12:00-12:20 PRZERWA

 

REFERATY

12:20
Życie artystyczne i kultura fizyczna w Bauhausie na tle niemieckiej polityki sportowej lat dwudziestych
dr Przemysław Strożek
Polska Akademia Nauk w Warszawie

12:40
Gdańszczanka w Bauhausie. Twórczość Ilse Fehling
dr Hubert Bilewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

13:00
Czasoprzestrzenna. Architektura sceniczna Szymona Syrkusa
mgr Katarzyna Uchowicz
Polska Akademia Nauk w Warszawie

13:20
Gry świetlne. Między elitaryzmem sztuki a egalitaryzmem widowiska masowego
dr Izabela Franckiewicz-Olczak
Uniwersytet Łódzki

 

13:40-15:00 PRZERWA

 

15:00
Eksperymentalny teatr lalek Andrzeja Pawłowskiego
dr Kamil Kopania
Akademia Teatralna w Warszawie

15:20
Elementy praktyki i idei Bauhausu w działalności i twórczości gdańskich teatrów niezależnych
dr Barbara Świąder-Puchowska
Uniwersytet Gdański

15:40
Audiowizualne eksperymenty. Idee i praktyki Laszla Moholy- -Nagy’a i Jerzego Krechowicza
mgr Martyna Groth
Uniwersytet Gdański

16:00
Od Bahausu do sztuki zamglonego antropocenu. Ćwiczenie z fabulacji spekulatywnej
mgr Mateusz Chaberski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16:20-17:00
Pytania i dyskusja29.11

29 listopada 2019
piątek, godz. 10:30

To wydarzenie już się odbyło.