REBELLE BARYKADA 3 / Olympe de Gouges. Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki

kuratorki: Dorota Chilińska / Katarzyna Lewandowska

W 100 lecie wywalczenia przez polskie kobiety praw wyborczych, czyli społeczno-prawnego upodmiotowienia siebie, postanowiłyśmy powołać do zaistnienia siostrzane grono, które do odtańczenia wojennego tańca użyje ostrego narzędzia – sztuki. Nasze działania otwiera Olympe de Gouges z Deklaracją praw kobiety i obywatelki (1791) – po raz pierwszy przetłumaczoną w całości na język polski. W swojej Deklaracji ukazała sprzeczności francuskiej konstytucji oraz nieadekwatność ówczesnych prób sformułowania uniwersalnych praw. Bezkompromisowo wykazała, że podmiotem deklarowanej równości praw są w istocie biali, dorośli mężczyźni, a pozorny uniwersalizm rewolucyjnych idei opiera się na wykluczeniu dużych części społeczeństwa. Najważniejszym wyrazem wolności była dla niej wolność słowa i przez dekadę swojego życia próbowała niezłomnie egzekwować to prawo. Istotą politycznego wyzysku była dla niej instytucja małżeństwa inkryminowana przez nią jako „miejsce wiecznej tyranii”. Podobnie jak Mary Wollstonecraft w A Vindication of the Rights of Woman (1792) de Gouges dowodziła, że przebiegłość i słabość kobiet stanowi konsekwencję ich upośledzonej pozycji w strukturach zalegalizowanej „seksualnej unii” z mężczyzną. Podobnie jak Wollstonecraft, zwalczała wywołane przez tę instytucję społeczne deficyty kobiet, które zaniedbywały edukację i ograniczały się do wąskiego kręgu domowych interesów, odrzucając obowiązki obywatelskie. Nawiązując do idei Rousseau, de Gouges zaproponowała „społeczny kontrakt” oparty na równości praw i obowiązków w zastępstwie tradycyjnego małżeństwa. Jej pisma, zarówno literackie, jak i polityczne, zmierzały wyraźnie w kierunku współczesnej filozofii feministycznej. Jako jedyna kobieta została skazana na śmierć podczas „wielkiego terroru”.

 

  1. wykład i prezentacja: Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku) Olimpia de Gouges – francuska Heroina Rewolucji. Rebelle
  2. wystawa: Wiola Ujazdowska – Medea
  3. wykład i prezentacja: Edyta Majewska / Jacek Staniszewski (ASP w Gdańsku), Social Propaganda Studio – Sztuką we władzę
  4. wykład i prezentacja: Dorota Chilińska (UMK w Toruniu) – „Młode“ – feministyczna strategia artystyczno-kuratorska
  5. wykład i prezentacja: Aleksandra Mosiołek (CPK w Gdańsku) – Przemoc, walka, opór
  6. performance: Anna Kawajtys – Olimpia
1.03

1 marca 2019
piątek, godz. 14:00

To wydarzenie już się odbyło.