Technolokacje :
Agnieszka Jelewska, Ujawniając przemoc. Praktyki zaangażowane w czasach postcyfrowych