W strukturach Atelier’72. Richard Demarco na rzecz widoczności sztuki polskiej 50. rocznica Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Edynburg 1972 – wykłady i projekcje z cyklu „(nie)równe geografie świata”

Prowadzący(a): Dorota Grubba

Program 21.11.2023, godz. 8.30-15.30, PATIO ASP w Gdańsku


8.30 -10.30

prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik Prorektor ASP w Gdańsku
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska Kierownik ZHiTS ASP w Gdańsku
wprowadzenie

Richard Demarco – Wanda Czełkowska – Rozmowa– Atelier’72 w Edynburgu: [cyt. Matylda Taszycka: Wanda Czełkowska. Art Is Not Rest, Muzeum Susch 2023] – tłumaczenie Katarzyna Podpora

Gast Bouschet & Nadine Hilbert: Collision Zone 2009 – Manifest 2023

Sławomir Lipnicki: Ćwiczenia 2001-2023

Józef Robakowski: Warsztat Formy Filmowej – antologia filmów z kolekcji Galerii Wymiany w Łodzi


11.00-15.30

Małgorzata Jankowska: Jadę, jestem, wracam. Podróże Natalii LL.

Anna Kroplewska-Gajewska: Kluczami Richarda Demarco. Osobowości sztuki z Międzynarodowych Festiwali w Edynburgu w Kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu

Richard Demarco: Europejska powojenna awangarda na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu [wykład 2017]

Ayano Shibata: Richard Demarco, Terry Ann Newman, Zbigniew Warpechowski, Jerzy Bereś, Małgorzata Sady i Inn. – Fotografia jako znak indeksowy czasoprzestrzeni

Małgorzata Macharska-Warzecha: Marian Warzecha, Tadeusz Kantor, Teatr Cricot 2
Ewa Zarzycka: Okulary
Jerzy Grzegorski: Kierunek
Marta Branicka: Róża jest różą

Dorota Grubba, Katarzyna Podpora:
Małgorzata Sady, Richard Demarco w 44 rocznicę Atelier’72 w Edynburgu

22.11.2023, godz. 8.30-15.30, PATIO ASP

8.30-13.00

Józef Robakowski, Żywa Galeria 1974
Małgorzata Potocka: Koji Kamoji, Stanisław Fijałkowski
Marcin Lachowski: Marian Warzecha – Formuły i Medytacje
Anna Budzałek: Marian Warzecha – Zbiór Otwarty
Robert Wolak, Metazbiory Marana Warzechy
Bogusław Schaeffer, Partytura dla Mariana Warzechy 1972
Marek Rogulski: Interferencje projekcja


13.30- 16.00

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska: wprowadzenie

Sławomir Smolarek: Sztuka konceptualna Atelier’72 w Kolekcji „Energia Obrazu”

Łukasz Guzek: Józef Robakowski i Warsztat Formy Filmowej

Matylda Taszycka, Agnieszka Sosnowska: Wanda Czełkowska – Art is Not Rest wystawa i interpretacje twórczości na konferencji naukowej w Muzeum Susch 2023

Dorota Grubba, Katarzyna Podpora: Richard Demarco – prace kuratorskie na rzecz widoczności sztuki polskiej oraz artystów „w cieniu Jałty” od lat 60. XX w. Kontekst badań naukowych: Małgorzata Sady, Terry An Newman, June Geddes, Giles Sutherland, Piotr Piotrowski
Podsumowanie spotkań

kuratorka projektu: Dorota Grubba
współpraca: Bogna Łakomska, Marta Branicka, Archiwum Richarda Demarco w Edynburgu, Fundacja Energia Obrazu [Sławomir Smolarek], Galeria Wymiany [Józef Robakowski+Małgorzata Potocka], Mi MiAestas, TNS/ICS [Marek Rogulski]PROJEKT 35/I/BN/2022 Dorota Grubba-Thiede [2023] / ZADANIA KULTURALNE ZHITS (NIE)RÓWNE GEOGRAFIE ŚWIATA [2023] 1350/2023

"(nie)równe geografie świata" skłąda się z dwóch części:

I Projekt przybliża działalność prof. Richadra Demarco: słynnego kuratora międzynarodowych festiwali sztuki w Edynburgu, który od lat 60. XX wieku czynił gesty trudnego przecierania szlaków, eksponując siłę sztuki artystów z Europy Środkowo-Wschodniej, z krajów o trudniejszym statusie funkcjonowania ekonomicznego i geopolitycznego. Demarco do dziś kontynuuje idee przenikania środowisk artystycznych także z odległych krajów, tworzy też otwarte archiwum sztuki progresywnej w wymiarze globalnym. Przypomniane zostanie zwłaszcza Atelier’72 w Edynburgu, wystawa brawurowej sztuki 50. artystów polskich, także kontrkulturowych, m.in. Józefa Robakowskiego i Warsztatu Formy Filmowej, Wandy Czełkowskiej, Teresy Pągowskiej, Barbary Kozłowskiej, Natalii Lach Lachowicz, Tadeusz Kantor, Marian Warzecha, Bogusław Schaeffer, eksponowanych w kontekście międzynarodowego grona sztuki. Ekspozycja Atelier’72 w Edynburgu rezonuje w naukach o sztuce do dziś.

II część projektu twórczo odnosi się do Collision Zone — Nadine Hilbert + Gast Bouschet [sound: Yannick Franck & Xavier Dubois]: słynnej instalacji duetu wybitnych artystów, eksponowanej w 2009 r. na weneckim Biennale. Bouschet i Hilbert są autorami wybitnych instalacji wideo, które oddziałują esencjonalnością, medytacją, pięknem i grozą. Ich twórczość spotyka się z rezonansem w licznych miejscach globu, inspirując do sublimowania relacji międzyludzkich oraz międzyistotowych, wspierania pokojowych praktyk. Łączą perfekcję obrazu z przenikliwą myślą, opartą na ostrości widzenia dziejów globu, asocjacji i kolizji sił witalnych oraz destrukcyjnych. Ich sztuka nakierowywana jest na strumień świadomości odbiorców z intencją prowokowania pogłębionego zrozumienia najnowszych, a zarazem pradawnych „metabolizmów społecznych”, przemian indywidualnych i cywilizacyjnych.

 

Artystki i Artyści w projekcie (nie)równe geografie świata:

I Magdalena Abakanowicz, Jerzy Bereś, Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Jan Chwalczyk, Roman Cieślewicz, Cricot Theatre, Wanda Człekowska, Stanisław Drożdż, Stanisław Fijałkowski, Wanda Gołkowska, Zbigniew Gostomski, Władysław Hasior, Zdzisław Jurkiewicz, Koji Kamoji, Tadeusz Kantor, Grzegorz Koterski, Barbara Kozłowska, Edward Krasiński, Natalia Lach-Lachowicz, Andrzej Lachowicz, Jerzy Ludwiński, Zbigniew Makarewicz, Adam Marczyński, Andrzej Matuszewski, Maria Michałowska, Leszek Mickoś, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Wiesław Paczkowski, Teresa Pągowska, Ireneusz Pierzgalski, Józef Robakowski + Warsztat Formy Filmowej Studio of Film Forms: Ryszard Gajewski, Antoni Mikołajczak, Ryszard Waśko; Janusz Połom, Wojciech Bruszewski, Wacław Antczak, Jacek Łomnicki, Tadeusz Junak, Lech Czołnowski, Zdzisław Sowiński, Józef Robakowski, Paweł Kwiek, Kazimierz Bendkowski, Andrzej Różycki, Zbigniew Rybczyński; Jerzy Rosołowicz, Bogusław Schaeffer, Maria Stangret, Henryk Stażewski, Józef Szajna, Janusz Tarabuła, Henryk Tomaszewski, Zbigniew Warpechowski, Marian Warzecha: Contexts: Ryszard Gajewski, Małgorzata Macharska-Warzecha, Terry Ann Newman, Małgorzata Potocka, Andrzej Partum, Małgorzata Sady, Brygida Serafin, Ayano Shibata, Sławomir Smolarek + Fundacja Energia Obrazu, Giles Sutherland, Ewa Zarzycka


II Collision Zone — Nadine Hilbert + Gast Bouschet [sound: Yannick Franck & Xavier Dubois]

Improwizacje dźwiękowe: Katarzyna Podpora; Marek Rogulski
Konteksty: Marta Branicka, Jerzy Grzegorski, Sylwia Jakubowska, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska

Organizatorzy: Zakład Historii i Teorii Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
PATIO ASP w Gdańsku i CSW ŁAŹNIA w Gdańsku

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz:

  • 21.11.2023, 8:30
  • 22.11.2023, 8:30