Witold Kanicki: Polaroidy w PRLu - spotkanie wokół książki Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu

Prowadzący(a): Małgorzata Jankowska

Spotkania promujące najnowszą książkę Witolda Kanickiego pt. Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu
rozpocznie się od krótkiej prezentacji, dotyczącej nieznanych faktów z dziejów funkcjonowania marki Polaroid w PRL-u i
innych krajach byłego bloku komunistycznego. W czasach Zimnej Wojny materiały natychmiastowe produkowane przez
amerykańską korporację używane były jako narzędzie kulturowej rywalizacji i kolonizacji. Przedmiotem prelekcji będzie
również niezwykle barwna postać nieco zapomnianego dziś fotografa – Wacława Nowaka, który jako pierwszy Polak
podjął współpracę z amerykańską korporacją uzyskując darmowe materiały natychmiastowe w poł. lat 70.
Witold Kanicki: Zajmuje się historią polskiej fotografii natychmiastowej odkąd zauważył, że niewiele o niej wiadomo.
Efekty archiwalnych poszukiwań prezentował w trakcie dwóch wystaw zbiorowych – Instant Curiosities (Galeria Miejska
Arsenał w Poznaniu, VIII Biennale Fotografii, 2013) oraz Archiwa błyskawiczne (Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum
Narodowe w Gdańsku, 2021). Prowadząc kwerendy natrafił na nieznany i nieopracowany zbiór polaroidów krakowskiego
fotografa – Wacława Nowaka, który stał się przyczynkiem do napisania monografii jemu poświęconej. Ponadto Kanicki
jest doktorem historii sztuki, adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im.
Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014-2020 wykładał gościnnie na Zürcher Hochschule der Künste w
Zurychu. Pracował jako niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych
m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukazała się pod tytułem
Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej w 2016 roku, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz
terytoria. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie
antologii polskich tekstów o fotografii. Jest Ślązakiem zamieszkałym na emigracji w Poznaniu.

27.01

27 stycznia 2023
piątek, godz. 17:00-21:00

To wydarzenie już się odbyło.