WOKÓŁ SZKICU | Wykład dr. hab. Sebastiana Kubicy

Sebastian Kubica urodził się w 1975 roku w Żywcu. W 1995 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją, grafiką artystyczną, malarstwem.
W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Obecnie prowadzi autorską pracownię plakatu i ilustracji w Instytucie Sztuk Plastycznych w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów z projektowania graficznego na Uniwersytetach w Polsce i za granicą m.in. w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Chile, Chinach, Panamie.
Jest jurorem konkursów artystycznych w Polsce i za granicą. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkuset prezentacji zbiorowych w kraju i za granicą m.in. Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja, Francja. Finlandia, Iran, Chiny, USA, Japonia, Korea.
Od 2014 roku jest członkiem FECO Poland (FEderation of Cartoonists Organizations)
Od 2015 roku jest członkiem AGI (Alliance Graphique Internationale)
15.11

15 listopada 2022
wtorek, godz. 17:00

To wydarzenie już się odbyło.