wykład dr. Gilesa Sutherlanada

Prowadzący(a): dr. Giles Sutherlanad

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof.

ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik Prorektor Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki ASP

zapraszają na wykład, który wygłosi 

dr Giles Hansen Sutherland Richard Demarco, Edinburgh Arts, Poland, Scotland and Europe (1972-1980)

Wykład skupi się na wybitnych działaniach profesora Richarda Demarco (urodzonego w Edynburgu w 1930 roku), w tym jego eksperymentalnej szkole letniej Edinburgh Arts. Edinburgh Arts rozpoczęła się jako konwencjonalna szkoła letnia, początkowo z siedzibą w Edynburgu podczas Międzynarodowego Festiwalu, ale stawała się coraz bardziej perypatetyczna, a jej kulminacją były dwie podróże na żaglowcu Marques w 1979 i 1980 roku, podczas których Demarco opowiadał się za nową pedagogiką, zawartą w idei podróży. Tradycyjne granice między uczniem a nauczycielem zostały celowo zatarte, podczas gdy szkoła letnia podeszła do idei uczenia się i nauczania poprzez sztukę jako interdyscyplinarnego dążenia, które obejmowało ekologię, architekturę, archeologię i literaturę, a także tradycyjne rzemiosło i kulturę ludową.

This lecture will focus on the remarkable work of Professor Richard Demarco (born Edinburgh, 1930) and his experimental Summer School, Edinburgh Arts. Edinburgh Arts started as a conventional summer school, initially based in Edinburgh during the International Festival, but became increasingly peripatetic, culminating in two voyages on the sailing barque, the Marques in 1979 and 1980, where he, Demarco, espoused a new pedagogy, encapsulated in the idea of a journey. The traditional boundaries between student and teacher were deliberately blurred, while the summer school approached the idea of learning and teaching through art as an inter- disciplinary pursuit that included ecology, architecture, archaeology and literature, as well as traditional crafts and folk culture.

Dr Giles Sutherland należy do do Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA Int oraz NUJ [National Union of Journalists]. W roku 2020 roku obronił doktorat na temat kuratorskiej działalności Richarda Demarco i prowadzonej przez niego Edinburgh Arts, eksperymentalnej szkoły letniej, która działała w latach 70-tych. Jest autorem wielu cenionych publikacji naukowych i krytycznych (w tym książek oraz artykułów o sztuce dla The Times Scotland), ponadto wykładów, wystąpień na konferencjach naukowych. Był już zapraszany na prelekcje w Polsce, by wzmiankować międzynarodową konferencję naukową dedykowaną wybitnemu kuratorowi Richardowi Demarco – w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej we Wrocławiu i w Sokołowsku w 2016. Jest ponadto zapalonym ekologiem i miłośnikiem drzew.

Richard Demarco, Edinburgh Arts, Poland, Scotland and Europe (1972-1980)

Wykład jest częścią projektu kulturalnego pt.
PRZESTRZEŃ JEST DLA MNIE OSOBĄ / ‘For Me, Space Is a Person’ [Wanda Czełkowska, Richard Demarco, Józef
Robakowski, Brygida Serafin, Ayano Shibata and All …]
[Ilustracje na plakacie, pasek od lewej: Janusz Wiktorowski plakat Atelier 72 Edynburg/ Gilles Sutherland / Ryszard Gajewski,
Sean Connery, Wojciech Bruszewski, Antoni Mikołajczyk, Józef Robakowski: 1972/ Richard Deamrco+ Joseph Beuys
Edynburg, Archiwum Richarda Demarco]
Organizatorzy:
Zakład Historii i Teorii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk; https://asp.gda.pl/
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Podziękowania dla prof. Jerzego Malinowskiego prezesa PISnSŚ w Warszawie]
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku i Nowym Porcie [Podziękowania dla Pani Jadwigi Charzyńskiej Dyrektor CSW
Łaźnia 1/2]
kuratorka projektu kulturalnego ASP pt. Przestrzeń jest dla mnie Osobą [Wanda Czełkowska, Richard Demarco...]: dr Dorota Grubba-
Thiede ZHiTS
Powiązane projekty Zakładu Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
https://www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/archiwum-2023/w-strukturach-atelier72-richard-demarco-na-rzecz-widocznosci-
sztuki-polskiej,5769
https://www.laznia.pl/wystawy/nie-rowne-geografie-swiata-422/

27.05

27 maja 2024
poniedziałek, godz. 18:00-20:00

To wydarzenie już się odbyło.