YOUTUBE PARRTY W RAMACH POR-POL

Prowadzący(a): Magda Górska UMK

To już ostatnia oficjalna impreza będąca jednocześnie zwieńczeniem części wystawienniczej polsko-portugalskiej inicjatywy skupionej wokół nowych form twórczości internetowej. Gwarantujemy leżaki, klawiatury, super nagłośnienie i dużą ilość ekranów. Didżejami jesteście Wy, więc przygotujcie porządną listę najlepszych polecajek z Youtube’a. Przełkniemy wszystko!
_spoiler: wskakujemy w imprezę pamiętnym wykonem Pawła Jumpera w 5 wklęsłości (https://www.youtube.com/watch?v=wLcN1syk9BU). Później będzie nam już wszystko jedno.
 
___
 
Jako część polsko-portugalskiego projektu dotyczącego nowych form sieciowości, POR-POL NET stanowi przestrzeń konfrontacji dzieł artystów wizualnych i poetów posługujących się w swojej pracy językiem kultury sieciowej. Chociaż prace tego rodzaju są obecne zarówno w kontekście galeryjnym, jak i akademickim co najmniej od lat 90. XX wieku, naszym celem jest pokazanie przede wszystkim młodych pokoleń zarówno profesjonalnych artystów jak i amatorów oraz zaprezentowanie przekrojowych prac związanych ze zjawiskami internetowymi, które mogą sprowokować do refleksji nad współczesnymi strategiami networkingu i procesami powstawania tego, co Trevor J. Blank definiuje jako cyfrowe kultury wernakularne (digital vernacular cultures).
Wystawa gra zatem z mnożeniem i rekonfigurowaniem możliwych połączeń między artystami, ideami, technikami i treściami inspirowanymi współczesną kulturą internetową. Prezentowane w jej kontekście dzieła nawiązują do hybrydyczności, rekombinacji, pasożytnictwa i multilinearności jako ważnych strategii artystycznych, często idących w parze z zawiązywaniem nowych, oddolnych inicjatyw oraz roli rozmaitych technologii w podtrzymywaniu bądź modyfikowaniu tego typu połączeń. Skupiając ponad 20 twórców pracujących w różnych mediach oraz prezentując ich prace w sposób symultaniczny w kilkunastu przestrzeniach rozproszonych po dwóch stronach kontynentu, sama służy za ćwiczenie w ustanawianiu form bez jasno ustalonego centrum.
Dodatkową wariację wokół wystaw w przestrzeni rzeczywistej prezentuje wirtualna ekspozycja w galerii prowadzonej przez Piotra Kopika – Kliki i Obroty [https://klikiiobroty.eu]. To tam, w gąszczu minerałów (wydobywanej w Polsce miedzi oraz pozyskiwanego na terenach portugalskich litu) prezentują swoje prace wszyscy zaproszeni do projektu artyści.
– Aleksandra Stokowiec, Magda Górska
 
30.06

30 czerwca 2023
piątek, godz. 8:00-18:00

To wydarzenie już się odbyło.