Zdolność do rozmowy o sztuce i życiu – debata krytyków sztuki w ramach "Najlepsze Dyplomy ASP 2022"

Prowadzący(a): dr Zbigniew Mańkowski

MłodzieżDorośli i seniorzy
4.08

4 sierpnia 2023
piątek, godz. 13:30-15:00

To wydarzenie już się odbyło.