WYKŁAD DLA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ASP W GDAŃSKU:
"Artykulacja dzieła sztuki a kształtowanie instytucji państwa"

Prowadzący(a): Artur Tajber

MłodzieżDorośli i seniorzy

Spotkanie online

Artysta intermedialny, performer. Urodził się 5 stycznia 1953 roku w Katowicach (wówczas: Stalinogród). Studiował w PWSSP we Wrocławiu (Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby) oraz ASP w Krakowie, na Wydziale Malarstwa (dyplom w roku 1978 w pracowni prof. Adama Marczyńskiego).
Prezentuje swe prace publicznie od roku 1974. Od połowy lat siedemdziesi ątych uprawia sztukę performance i pracuje w cyklach tematycznych, które nie mają warsztatowych – formalnych i technologicznych – ograniczeń (między innymi: "miejsce, droga, kierunek", ORIENT-A k CJA, OKCYDENT-A k CJA, WALK'MAN, TABLEABLE, TIMEMIT). Realizuje akcje artystyczne, materialne i wirtualne obiekty, wielomedialne instalacje, instrukcje wykonawcze. Pisze o sztuce.
Od końca lat siedemdziesiątych angażuje się w prace organizacyjne i kuratorskie. W latach osiemdziesiątych – skarbnik KZ NSZZ Solidarność Artystów Plastyków, wiceprzewodniczący Sekcji Malarstwa ZO ZPAP, członek regionalnego zespołu OKO ZPAP, a po reaktywacji ZPAP wiceprezes pierwszej kadencji Zarządu Okręgu w Krakowie (1990-1994). W latach 1994-1996 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej ZG ZPAP. Wystąpił z Solidarności w roku 1994, a z ZPAP został relegowany w roku 1999. Prowadził m.in. galerię gt (1986- 1989) i Galerię Pryzmat w Krakowie (1990-1993). Od lat siedemdziesiątych organizował wydarzenia artystyczne, festiwale, wystawy w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Izraelu. Był członkiem- założycielem i prezesem Stowarzyszenia Fort Sztuki (1996-2007) i członkiem redakcji kwartalnika Fort Sztuki (2004-2006). Jest członkiem IKG (Internationales Kuenstlergremium), członkiem założycielem IAPAO (International Association of Performance Artists and Organizers) oraz wchodzi w skład międzynarodowej rady programowej magazynu artystycznego Inter (Quebec).
Pracownik dydaktyczno-naukowy ASP w Krakowie, profesor, w tym założyciel, kierownik i twórca programu Międzywydziałowej Pracowni Intermediów ASP (2001-2007), współautor unikatowego programu kierunku intermedia i Katedry Intermediów, a w niej kierunkowej Pracowni Sztuki Performance (2007-2012 – kierownik katedry i pracowni), nastę pnie pełnomocnik Rektora Akademii do utworzenia Wydziału Intermediów (od roku 2012), którego przez dwie pierwsze kadencje był dziekanem (do września 2020). Obecnie prowadzi na tym wydziale utworzoną w roku 2019 Pracownię Sztuki Pojęciowej i jest kierownikiem Katedry Zjawisk Sztuki.

17.02

17 lutego 2022
czwartek, godz. 16:30

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz: