WYKŁAD DLA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ASP W GDAŃSKU:
Wykład dla szkoły doktorskiej ASP w Gdańsku "Logos i Techne" prof.AS dr hab. Andreas Guskos

MłodzieżDorośli i seniorzy

dr hab. Andreas Guskos, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej. W działalności artystycznej porusza się na pograniczu nauki, sztuki i technologii realizując projekty z zakresu grafiki, architektury, wzornictwa, sztuki mediów, sztuki elektronicznej. Organizator Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Sympozjów na temat Nauki, Sztuki i Technologii Medea.

W bieżącej działalności artystycznej realizuje ideę eksploracji niewidocznych przestrzeni, do której należy cykl Fraktale. Niewidoczne krajobrazy. W ramach cyklu wyszukane w matematycznym wszechświecie struktury są udostępniane dla ludzkich zmysłów poprzez wizualizację i sonifikację za pomocą druku cyfrowego, filmu, projekcji VR oraz druku 3d. Obszar poszukiwań twórczych związanych z cyklem Fraktale. Niewidoczne krajobrazy. przybliżają poniższe cytaty: 

Piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie, i nie rozwija się ani nie więdnie, ani nie jest z jednej

strony piękne, a z drugiej szpetne, ani raz tylko takie, a drugi raz odmienne, ani takie w porównaniu

z czymkolwiek, a z czym innym inne, ani też dla jednego piękne, a dla drugiego szpetne. I nie ukaże

się to piękno niby twarz albo ręce jakie lub jakakolwiek cząstka cielesna, ani jako myśl, ni wiedza,

ani jako cecha jakiegoś stworzenia, ni ziemi, ni nieba, ani czegokolwiek innego, tylko piękno samo

w sobie niezmienne i wieczne.

Platon, Sympozjum.

Matematyczne formy świata Platona nie istnieją w taki sam sposób, w jaki istnieją obiekty fizyczne,

takie jak krzesła czy stoły. Nie można ich umiejscowić ani w przestrzeni, ani w czasie. Obiektywne

pojęcia matematyczne należy uważać za byty ponadczasowe, a nie powołane do życia z chwilą

zauważenia ich, po raz pierwszy, przez człowieka.

Roger Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem.

 

Cyberprzestrzeń jest płynna. Płynna cyberprzestrzeń, płynna architektura, płynne miasta. Płynna architektura to coś więcej niż kinetyczna architektura, robotyczna architektura, architektura stałych części i zmiennych połączeń. Płynna architektura to architektura, która oddycha, pulsuje […] Płynna architektura tworzy płynne miasta, miasta, które zmieniają się wraz ze zmianą parametrów, gdzie goście o różnym profilu widzą różne punkty orientacyjne, gdzie sąsiedztwo zróżnicowane jest współistniejącymi ideami, które ewoluują jako dojrzałe, lub zacierają się.

Marcos Novak, Płynne architektury w cyberprzestrzeni. 

Prace z cyklu Fraktale. Niewidoczne krajobrazy prezentowane były na wystawach w Polsce, Grecji, Włoszech, Niemczech, Czechach, Japonii, Chinach Kontynentalnych, Hong Kongu i na Tajwanie. Uzyskały nagrody: Grand Prix 6 Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia, 2019r.; 2 miejsce w kategorii 360° Video 16th Athens Digital Arts Festival, 2020r.; Brązowy A’ Design Award w kategorii produkty i projekty oświetleniowe za okres 2019-2020r.

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozja na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA odbyły się w latach 2011 i 2014 Szczecinie w Polsce oraz w latach 2015-2021 na Zakintos, w Heraklionie, Salonikach, Atenach i w Hermoupolis w Grecji.

12.05

12 maja 2022
czwartek, godz. 17:15

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz: