WYKŁAD DLA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ASP W GDAŃSKU:
Wszystkie nasze strachy

Prowadzący(a): Zbigniew Majchrowski

O różnych metodach kreowania przestrzeni w teatrze współczesnym (od Grotowskiego do Kleczewskiej).

Mając na uwadze analogie między polityczną burzą o „Dziady” z roku 1968 i staraniami  polskich władz edukacyjnych 2021 by zakazać   polskiej młodzieży szkolnej  do  pójścia na „Dziady” Mai Kleczewskiej jestem przekonany, że wykład prof. Zbigniewa Majchrowskiego nie mógł być bardziej na czasie i gorąco go polecam. Robert Florczak

 

Zbigniew Majchrowski

Wybitny znawca teatru, historyk literatury, krytyk teatralny i literacki, profesor zwyczajny UG. Nagroda im Leona Schillera oraz nominacja do Nagrody Nike

Jest autorem książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza (1993), Gombrowicz i cień wieszcza (1995), Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (1998”), Różewicz (2000) w serii „A to Polska właśnie”, Mickiewicz i wiek dwudziesty (2006). Redagował z Marią Janion tom Odmieńcy (1982) z cyklu „Transgresje”. Opracował zbiór teatraliów Andrzeja Kijowskiego Rytuały oglądania (2005) oraz wybór sztuk teatralnych Ireneusza Iredyńskiego Kreacja. Dramaty (2014) w serii „Dramat polski, Reaktywacja”. Współautor i (współ)redaktor wielu prac zbiorowych, m. in. Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu (1993), Od Shakespeare’a do Szekspira (1993), Świat według Themersonów (1994), Mickiewicz. Sen i widzenie (2001), Dramat polski. Interpretacje (2001), Księga Janion (2007), Wojna i postpamięć (2011), Re: Iredyński (2019).
Jego artykuły były tłumaczone na angielski, niemiecki, włoski i litewski.