Technolokacje :
Agnieszka Jelewska, Ujawniając przemoc. Praktyki zaangażowane w czasach postcyfrowych 15.12.2022, godz.17:00

Techno-lokacje. Od sztuki generatywnej do blockchain art
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: PATIO
Targ Węglowy 6, Gdańsk
https://asp.gda.pl/
+ on-line: meet.google.com/kzy-cpiy-sxp/
kuratorka: Małgorzata Jankowska
Zakład Historii i Teorii Sztuki

Agnieszka Jelewska, Ujawniając przemoc. Praktyki zaangażowane w czasach postcyfrowych
15.12.2022, godz.17:00

W postcyfrowym świecie dochodzi do splątania sfery digitalnej i materialnej, somatycznej i technologicznej, cyfrowych danych i rzeczywistych zdarzeń. Postępujący proces głębokiej mediatyzacji dotyka dziś właściwie całej istniejącej na Ziemi materii ożywionej i nieożywionej. Z tego stanu, w którym media tworzą infrastruktury planetarne i ponadplanetarne, wynika również potrzeba poszukiwania i stosowania nowych praktyk ujawniania zbrodni i przemocy wobec ludzi i środowiska. Praktyki, które omawiam w czasie wykładu, mają formę kolaboratywnych działań, które wpisują się w nową tendencję, którą określam jako „estetykę radykalnej prawdy”. Charakteryzują się one oddolnie wypracowywanymi strategiami medialnymi, autorskimi narzędziami i metodologiami zbierania danych o zbrodniach i nadużyciach wobec ludzi i środowiska; jak też inkluzyjnością, transparentnością i społeczną otwartością. Wśród omawianych przez mnie projektów znajdą się przykłady: udowodnienia sprawstwa i zlokalizowania ludobójstwa dokonanego przez zwolenników ISIS w wyniku śledztwa przeprowadzonego przy użyciu technik open source intelligence (Bellingcat), strategii stosowania eksperymentalnych technik medialnych rekonstruujących przemoc stosowaną wobec uchodźców na granicach Unii Europejskiej (Forensic Architecture); jak też działania bezpośrednio zaangażowane wspólnotowo jak na przykład interaktywny dokument sieciowy o przymusowej sterylizacji wśród rdzennych mieszkańców Chile (Quipu Project), czy praktyki wspólnotowego monitorowania środowiska dotkniętego katastrofą ekologiczną (Public Lab).


Agnieszka Jelewska, profesorka UAM, dyrektorka i współzałożycielka Humanities /Art /Technology Research Center na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(artandsciencestudies.com), obecnie również prodziekanka Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Bada przede wszystkim transdyscyplinarne relacje pomiędzy nauką, sztuką, kulturą i technologią w XX i XXI wieku, ich wymiar społeczny oraz polityczny. Prowadziła wykłady m.in. na Kent University w Cantenbury, Folkwang Universität der Künste w Essen, Harvard University, Boston, Emerson College, Boston. Kuratorka i współtwórczyni projektów z zakresu art&science: m.in. Transnature is Here (2013), Post- Apocalypsis (2015), Anaesthesia (2016). Za interaktywną instalację Post-Apocalypsis otrzymała wraz z zespołem Złoty Medal za soud design na międzynarodowym festiwalu Prague Quadriennial of Performance Design and Space (2015). Autorka wielu tekstów w czasopismach i rozdziałów w monografiach, w tym ostatnio opublikowanego Inter-reality: Between Matter and Memory in the Polish Avant-Garde (Cambridge University Press 2021) oraz książek, m.in. Ekotopie. Ekspansja technokultury (2014), Sensorium Eseje o sztuce i technologii (2012), redaktorka monografii Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers (2014) oraz współredaktorka Postcollectivity. Situated knowledge and practice (Brill, 2023).

 

UWAGA!

Zmiana programu cyklu Techno-lokacje. Od sztuki generatywnej do blockchain art

Wykład Joanny Walewskiej-Choptiany, Dlaczego Frieder Nake nie lubi niedzielnych malarzy? Tendencje konceptualne w sztuce komputerowej jako sposób na wyjście z kryzysu przełomu lat 60. i 70. w sztuce technologicznej w ramach cyklu w ramach cyklu Techno-lokacje. Od sztuki generatywnej do blockchain art zaplanowany na 1.12.2022 odbędzie się w innym terminie.

 

Techno-lokacje. Od sztuki generatywnej do blockchain art
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: PATIO
Targ Węglowy 6, Gdańsk
https://asp.gda.pl/ + on-line: meet.google.com/kzy-cpiy-sxp/

kuratorka: Małgorzata Jankowska
Zakład Historii i Teorii Sztuki

Joanna Walewska-Choptiany, Dlaczego Frieder Nake nie lubi niedzielnych malarzy? Tendencje konceptualne w
sztuce komputerowej jako sposób na wyjście z kryzysu przełomu lat 60. i 70. w sztuce technologicznej
1.12.2022 godz. 17:00

W 1971 roku na łamach branżowego biuletynu PAGE, jeden z pionierów grafiki komputerowej Frieder Nake, wywołał oburzenie środowiska artystów komputerowych, ponieważ stwierdził, że „sztuka komputerowa nie powinna istnieć”. Wielu ówczesnych artystów zdziwił radykalny ton wypowiedzi Nakego, ponieważ był artystą odnoszącym duże sukcesy i brał udział w największych imprezach spod znaku Art&Technology, które miały miejsca w latach 1968-1970 na całym świecie.
Nake tłumaczył, że miał nadzieję, że sztuka komputerowa stanie się sztuką rewolucyjną, wywracającą wszystko, co było dotychczas wiadomo o uprawianiu sztuki, tymczasem stało się inaczej. Artyści pracujący na komputerach weszli w istniejącą już koleinę. Nie tylko nie stworzyli nowej estetyki pozostając „niedzielnymi malarzami”, ale próbowali przystosować się do wymogów rynku sztuki, na którym praca artystyczna jest towarem.
Zresztą Nake nie był jedynym krytykiem sztuki komputerowej, która w latach swoich największych sukcesów komercyjnych przeżywała kryzys. Oskarżana była o powierzchowność, komercyjność, a pracującym z nią artystom zarzucano, że poprzez jej wykorzystanie ocieplają wizerunek technologii zbrojeniowych oraz produkujących je firm, które chętnie sponsorowały wydarzenia artystyczne.
„There Should Be No Computer Art” było prowokacyjnym tekstem, który powstał z okazji odbywającego się w 1971 roku International Colloqium on Art and Computers w Zagrzebiu pod auspicjami ruchu Nowe Tendencje. Podczas wykładu opowiem o tym, w jaki sposób udział w tym lewicowym ruchu wpłynął na poglądy polityczne Friedera Nakego, oraz na sposób, w jaki zredefiniował on pojęcie sztuki komputerowej jako sztuki pojęciowej i intelektualnej.

Joanna Walewska-Choptiany jest adiunktką na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracuję w Katedrze Kulturoznawstwa. Jest historyczką mediów szczególnie zainteresowaną stykiem sztuki, technologii i społeczeństwa. W 2015 roku ukazała się jej książka Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza (Toruń: WN UMK), a w 2021 roku Cyfrowa dekada. Związki sztuki i technologii w latach 1960-1975 (Toruń: WN UMK). Obecnie pracuje nad projektem poświęconym powojennej historii Polskiego Radia.