Technolokacje :
Andrzej Marzec, Czy obrazy umierają? Glitch art i estetyka postcyfrowa

Andrzej Marzec: filozof, krytyk filmowy, redaktor „Czasu Kultury”. Związany z Wydziałem Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół: ontologii zwróconej ku przedmiotom, ciemnej ekologii oraz współczesnego kina alternatywnego. Autor książki Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności (Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana 2015) o nostalgii i melancholii we współczesnej kulturze, oraz Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata (warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2021).

Wykład Czy obrazy umierają? Glitch art i estetyka postcyfrowa stara się przybliżyć oraz scharakteryzować fenomen estetyki postcyfrowej. W jego ramach pragnę odpowiedzieć na pytanie: dlaczego artyści postcyfrowi podejmują działania destrukcyjne, a w swoich realizacjach wykorzystują niedoskonałości, zniekształcenia i błędy. Interesuje mnie także perspektywa samych obrazów – ich życie, reprodukcja, śmierć oraz rozkład, które wyraźnie wskazują na to, że współczesna kultura nie pragnie nieśmiertelności, lecz zdaje sobie sprawę ze swojej materialności i przemijania. Interpretując prace artystyczne, korzystam z teoretycznych narzędzi Rosy Menkman oraz Michaela Betancourt – jednocześnie zadaję pytania o powody powrotu do kultury analogu i podkreślam potencjał wykorzystywania usterki w sztuce współczesnej. Glitch nie jest jedynie kwestią sztuki, lecz okazuje się czymś więcej – wyrazem naszej postcyfrowej egzystencji, którą charakteryzuje plastyczność, prekarność i nieciągłe doświadczanie rzeczywistości.