Technolokacje :
Aleksandra Przegalińska, Horyzont rozwoju AI

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska: filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Jest profesorką w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym. Autorka książek i artykułów, m.in. Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję", UNIVERSITAS, afiliacja: ALL (2016), wspólnie z D. Jemielniakiem Collaborative Society, MIT Press, Cambridge, MA, afiliacja: ALK.