Technolokacje :
Aleksandra Przegalińska, Horyzont rozwoju AI