Technolokacje :
Magdalena Furmanik-Kowalska, Ucieczka od rzeczywistości czy przestrzeń walki? Sieć, wirtualne światy i media społecznościowe w twórczości artystek i artystów chińskich

Prowadzący(a): Małgorzata Jankowska

Czy kreacja w świecie wirtualnym staje się ucieczką przed otaczającą rzeczywistością, strefą wypoczynku? A
może miejscem, gdzie bezpiecznie, poza cenzurą można opisywać realia, wskazywać na problemy dzisiejszego
społeczeństwa, opowiadać o niedopasowaniu? Przyglądając się wybranym pracom twórców takich jak: Feng Mengbo
(ur. 1966, Pekin), Cao Fei (ur. 1978, Kanton), Sun Xun (ur. 1980, Fuxin, prowincja Liaoning), Lu Yang (1984, Szanghaj) i
Funa Ye (ur. 1986, Kunming), można spróbować odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Co zatem łączy, a co odróżnia,
artystki i artystów z różnych pokoleń, wychowanych w odmiennych realiach? Gdzie szukają oni inspiracji do komunikacji
wizualnej ze swoim rówieśnikami? Dowiemy się wchodząc w stworzone przez nich wirtualne światy, biorąc udział w
artystycznych akcjach on-line i ślizgając się po wpisach w mediach społecznościowych.

Magdalena Furmanik-Kowalska: historyczka i krytyczka sztuki, doktora nauk humanistycznych, absolwentka
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nauki o Sztuce, 2014) i Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Studies,
2009). Współorganizatorka konferencji międzynarodowych dotyczących sztuki Azji. Od 2016 roku zastępca dyrektora
Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
Kuratorka wystaw polskiej sztuki współczesnej (Wozownia, HOarT, Galearnia). Autorka artykułów, książek, m.in.
Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, współredaktorka serii publikacji z
zakresu o znaczeniach kulturowych ubioru: Strój – zwierciadło kultury (2013), Sztuka stroju, strój w sztuce (2016) oraz
Co (nie)przystoi mężczyźnie. Ubiór męski w sztuce i kulturze (2020). Obecnie managerka